Bc Agroslavonija

menu

Ugovaranje proizvodnje "crvenog kukuruza" uz veće cijene!

Ugovaranje proizvodnje

Tvrtka BC Agroslavonija d.o.o. iz Osijeka ugovara proizvodnju "crvenog kukuruza" s naglaskom na hibrid BC 572 i KEKEC. U 2016. godini takva je proizvodnja bila ugovorena sa više od 100 kooperanata na površini od preko 1500ha. Ove godine, BC Agroslavonija želi povećati površinu pod crvenim kukuruzom u odnosu na prošlu godinu, a zainteresiranim proizvođačima nudi odlične uvjete!

Prošlogodišnji proizvodni rezultati - iznadprosječni!

Prosječan urod naturalnog zrna bio je 11 t/ha, prosječna vlaga 19,5%, lom manji od 4%,a prosječna primjesa ispod 1,3%. Maksimalni prošlogodišnji urod postigao je gospodin Petrović iz Kneževih vinograda, sa čak 14,38 t/ha naturalnog zrna. "Sve što smo dogovorili u ugovoru ispoštovano je sa obje strane, a ove godine nastavljam sa proizvodnjom na jednakoj površini.", izjavio je Petrović.

BC 572 hibrid kukuruza

Gyula Kerekeš, Šandor Sabo iz Karanca i Danijel Erdelji iz Novog Bezdana samo su neki od proizvođača koji su imali prinose preko 13 t/ha. "Zadovoljni smo suradnjom sa BC Agroslavonijom. Cijena je  viša kao što je i dogovoreno, a isplata je u roku. Nastavljamo sa suradnjom i proizvodnjom BC 572 hibrida i u 2016. godini", kažu zadovoljni proizvođači.

Koji su uvjeti ponuđeni proizvođačima u 2017 ?

Cijena otkupa BC 572 i KEKECA  biti će  veća u odnosu na tržišnu cijenu standard kvalitete na dan obračuna 1.11.

Prvi dio isplate isplaćuje se do 15.11., a drugi do 15.12., što bi značilo da proizvođači već sredinom 12.og mjeseca imaju kompletno isplaćen urod.  Sa svim zainteresiranima sklapa se Ugovor o proizvodnji u kojem su točno definirani uvjeti, a poštivanje uvjeta i pouzdanost garantira duga tradicija BC Agroslavonija i veliki broj postojećih zadovoljnih proizvođača. Osiguravanje repromaterijala od strane ugovaratelja moguće je, ukoliko to proizvođač želi, ali to nije uvjet za suradnju.

Često proizvođači imaju sumnje u nove hibride i smatraju da, ako je cijena veća, da je zasigurno urod manji. U Bc Agroslavonija to opovrgavaju: BC 572 (FAO 500)  i KEKEC (FAO 300) kvalitetan je hibrid normalnog uroda kao i ostali hibridi u tim FAO grupama, čemu svjedoče i rezultati prošlogodišnjih prinosa, kada je rekord iznosio čak 14,00 t/ha.

Prednosti sjetve crvenog kukuruza:

  • cijena veća  od tržišne cijene merkantilnog kukuruza
  • manji troškovi sušenja
  • osiguran besplatan transport od polja ili najbliže piste do silosa
  • stručni nadzor i savjeti za sve BC kreacije sorata i hibrida
  • siguran i pouzdan partner

Fotografije

Facebook Twitter Google plus
share
keyboard_backspace search print QR arrow_upward