Bc Agroslavonija

menu

Bc Agroslavonija d.o.o.

Bc Agroslavonija d.o.o.

Bc Agroslavonija d.o.o. iz Osijeka je od 2006. tvrtka kćer BC Instituta za oplemenjivanje i proizvodnju bilja d.d. iz Zagreba. Bavi se distribucijom i prodajom sjemenske robe, trgovinom gnojivom i zaštitnim sredstvima.

Povijest tvrtke Bc Agroslavonija počinje davne 1960. godine kada je osnovana pod nazivom "Poslovno udruženje za mehanizaciju i kemizaciju" sa središtem u Osijeku. 1967. godine mijenja naziv u "Agroslavonija, poslovno udruženje za mehanizaciju i kemizaciju te promet poljoprivrednim proizvodima."  Na domaćem tržištu firma je posredovala pri prodaji poljoprivredne mehanizacije, umjetnih gnojiva, sjemenskih roba te prometom ratarskim i stočarskim proizvodima.

Bc Agroslavonija d.o.o.

U ponudi imamo slijedeće ratarske kulture iz sortimenta BC Instituta Zagreb:

KUKURUZ

Oplemenjivači kukuruza su kroz šezdeset godišnji period postigli izvanredne rezultate u stvaranju Bc hibrida kukuruza. Registriran je veliki broj visokorodnih linijskih hibrida kukuruza koji se koriste u hrvatskoj i inozemnoj proizvodnji. Krajnji cilj oplemenjivanja kukuruza je stvaranje novih superiornih hibrida za razne namjene korištenja u različitim agroekološkim uvjetima uzgoja.

Oplemenjivanje kukuruza je znanstveno istraživački proces koji se odvija na osnovi velikog broja uzoraka u klimatski različitim godinama. Glavni je cilj oplemenjivača dobivanje samooplodnih linija, te pronalazak njihovih najboljih F1 hibridnih kombinacija. Od hibrida kukuruza traži se da imaju visok i stabilan urod i kvalitetu. Urod zrna je najznačajnije svojstvo koje je uvjetovano velikim brojem gena, a ovisno je o nivou selekcije drugih značajnih svojstava, kao što su čvrstoća stabljike, otpornost i tolerantnost prema bolestima i štetnicima te stresnim uvjetima okoline. Svi naši hibridi nastali su klasičnim metodama oplemenjivanja bez manipulacije genima.

Saznajte više...

PŠENICA

Oplemenjivanje ozime pšenice u Bc Institutu ima dugu tradiciju. Rad na oplemenjivanju pšenice započet je 1947. godine pod vodstvom Dr. Josipa Potočanca koji je zasnovao model Bc sorata pšenice.

Sadašnji oplemenjivački rad na stvaranju Bc sorata ozime pšenice koncipiran je na kreiranju visokorodnih genotipova široke adaptabilnosti i visoke plastičnosti u različitim agroekološkim uvjetima proizvodnje. Uz visokorodan i stabilan genotip kroz proces selekcije unešeno je i svojstvo povećane kvalitete zrna i brašna. Rezultat toga rada su Bc sorte visoke rodnosti i kvalitete zrna i brašna koje u potpunosti odgovaraju tipu suvremene sorte pšenice.

Saznajte više...

JEČAM

Uz odvijanje programa oplemenjivanja ozime pšenice u zadnja dva desetljeća puno se radi na oplemenjivanju ječma.

Rezultati oplemenjivanja na ječmu su priznate 2 BC sorte ozimog i 2 BC sorte jarog ječma. Bc sorte ječma našle su širu primjenu u proizvodnji pa se površine pod BC sortama ječma iz godine u godinu povećavaju. Priznate su u Sloveniji i BiH a u procesu priznavanja nalaze se u više država.

Saznajte više...

KRMNO BILJE


Rad na oplemenjivanju višegodišnjih trava započeo je 1954. godine, a djetelina dvadeset godina kasnije. U radu su obuhvaćene najvažnije travne i djetelinske vrste:

Trave:

 • Dactylis glomerata L. (Klupčasta oštrica)
 • Lolium multiflorum Lam. (Mnogocvjetni Ijulj, višecvjetni Ijulj)
 • Lolium perenne L. (Engleski Ijulj)
 • Festuca pratensis Huds. (Vlasulja livadna)
 • Festuca arundinacea Scherb. (Vlasulja trstolika)
 • Festuca rubra L. (Vlasulja nacrvena)
 • Phleum pratense L. (Mačji repak)
 • Arrhenatherum elatius L. (Francuski Ijulj, Rana pahovka)

Djeteline:
 • Medicago sativa L. (Plava lucerna)
 • Trifolium pratense (Crvena djetelina)
 • Trifolium repens L. (Bijela djetelina)
 • Lotus corniculatus (Smiljkita roškasta)

Ove travne i djetelinske vrste osnovne su komponente za zasijavanje umjetnih travnjaka, tj. livada i pašnjaka te za nadosijavanje i popravak prirodnih travnjaka.

Saznajte više...

TRITICALE

U okviru oplemenjvačkih programa na strnim žitaricama u novije vrijeme radi se na novoj kulturi (vrsti) ozime pšenoraži (tritikalu). Prvi rezultati su dobiveni priznavanjem prve hrvatske sorte tritikala BC Goran. Odlična gospodarska svojstva BC Gorana i promtno umanažanje sjemena doprinijeli su brzom širenju ove sorte u proizvodnji. Danas je BC Goran vodeća sorta tritikala u Hrvatskoj, a zauzima sve veće površne u BiH i Sloveniji. Priznat je u BiH i Sloveniji, a u više država se nalazi u procesu priznavanja.

Saznajte više...

ZOB

Oplemenjivanje zobi u BC Institutu nema tako dugu tradiciju kao rad na kukuruzu i pšenici ali postignuti rezultati i uložen trud su vidljivi kroz priznavanje četiri BC sorte jare zobi.

Novost je novostvorena BC sorta ozime zobi BC MARTA, čije umnažanje sjemena započinje u proizvodnoj 20008./2009. godini.

Saznajte više...

Fotografije

Facebook Twitter Google plus
share
keyboard_backspace search print QR arrow_upward