Bc Agroslavonija

menu

Krmno bilje - Talijanski ljulj - MIR

 • Cvat: Klas, klasići užom stranom okrenuti prema vretenu
 • Vegetacija: Srednje rana
 • Maksimalna visina, cm : 90 - 110
 • List: Dugačak, žutozelene boje
 • Otpornost: Na zimu, rđu
 • Masa 1000 zrna, g : 3,8 - 4,5
 • Prinos zelene mase u prosjeku, t/ha : 80 - 140
 • Sirovi probavljivi proteini u zelenoj masi, % :1,48
 • Škrobni evivalenti u zelenoj masi, kg/ha ili % : 9,99
 • Prinos sijena s 15% vlage, t/ha : 19 - 33
 • Korištenje: Zelena masa, sjenaža, sijeno
 • Rok sjetve: Rano proljeće, kasno ljeto
 • Norma sjetve, kg/ha : 40 - 50

Naručite

Fotografije

Dokumenti

Facebook Twitter Google plus
share
keyboard_backspace search print QR arrow_upward