Bc Agroslavonija

menu

Krmno bilje - Engleski ljulj - ŠAMPION

 • Cvat: Klas, klasići užom stranom okrenuti prema vretenu
 • Vegetacija: Srednje rana Maksimalna visina, cm : 50 - 70
 • List: Izrazito travozelene boje
 • Otpornost: na zimu, bolesti
 • Masa 1000 zrna, g : 2,0
 • Prinos zelene mase u prosjeku, t/ha : ovisno o korištenju
 • Sirovi probavljivi proteini u zelenoj masi, % : ovisno o korištenju
 • Škrobni evivalenti u zelenoj masi, kg/ha ili % : ovisno o korištenju
 • Prinos sijena s 15% vlage, t/ha : ovisno o korištenju
 • Korištenje: Ispaša u DTS, za zgušćavanje tratine, ukrasne površine, sportske površine
 • Rok sjetve: rano proljeće, kasno ljeto
 • Norma sjetve, kg/ha :28 - 30

Naručite

Fotografije

Dokumenti

Facebook Twitter Google plus
share
keyboard_backspace search print QR arrow_upward