Bc Agroslavonija

menu

DTS Milkway

Višegodišnja visoko proizvodna smjesa s izvrsnom gustoćom busena i otpornošću. Namjenjena za pašnjake i košnju.Dobar i brzi razvoj u proljeće sa visokim prinosima u prvoj košnji. Izvrsna otpornost na bolest i zimu. Vrlo ukusna trava sa visokom probavljivošću i nutricionističkom kvalitetom. Količina / hektar (bez djeteline) 35 - 40 Kg

Masa pakiranja 5 Kg

Sastav :

- engleski ljulj (mara) : 20 %

- mačiji repak (barpenta) : 20 %

- engleski ljulj (barnauta) : 20 %

- vlasulja livadna (cosmonaut) : 40 %

Naručite

Fotografije

Dokumenti

Facebook Twitter Google plus
share
keyboard_backspace search print QR arrow_upward