Bc Agroslavonija

menu

Bijela djetelina

Bijela je djetelina višegodišnja krmna leguminoza, koja se najčešće uzgaja kao komponenta pašnjačkih smjesa. Prosječna godišnja produkcija zelene mase bijele djeteline kreće se oko 16 t/ha.Prinos i kakvoća djeteline ovise o agroekološkim uvjetima uzgoja i genotipu. Najbolje uspijeva u hladnijim i vlažnijim područjima, na glinovitim i ilovastim tlima pH vrijednosti od 5,5 do 7, no može biti tolerantna na zasjenjivanje, visoke temperature,poplave i sušu. Unatoč dobroj tolerantnosti ne može uspjevati a suviše kiselim tlima. S aspekta hranidbe domaćih životinja od posebnog je značaja koncentracija dušika, odnosno bjelančevina u nadzemnoj masi djeteline. Vijek trajanja je 5 godina. Preporuka vremena sjetve je Ožujak / Rujan, uz količinu sjemena 10 kg/ha.

Naručite

Fotografije

Dokumenti

Facebook Twitter Google plus
share
keyboard_backspace search print QR arrow_upward